Ryhmät

Liikuntapäiväkoti Areena on 6-ryhmäinen päiväkoti.

Liikuntapäiväkoti Areenassa on tällä hetkellä viisi ryhmää: Alakerrassa on alle kolmivuotiaiden ryhmät Merihevoset ja Norpat sekä sisarusryhmä Mustekalat, jossa 2-3-vuotiaita. Yläkerrassa toimii kaksi yli kolmevuotiaiden ryhmää: Kilpikonnat sekä ruotsin kielikylpyryhmä Delfiinit. 

Syksyllä 2021 Areenassa aloittaa uusi ryhmä Eskarit.

 

Yhteys ryhmiin:

Merihevoset: 010 8367262

Meillä Meriheppojen ryhmässä lapset ovat iältään 1 -vuotiaita, osa on täyttämässä lähiaikoina 2- vuotta. Ryhmässä työskentelee tällä hetkellä kaksi aikuista, varhaiskasvatuksen opettaja Elisa sekä lastenhoitaja Katariina. Toimimme jaetuissa tiloissa Norppien ryhmän kanssa ja teemme arjessa heidän kanssaan paljon yhteistyötä ja meillä on myös yhteisiä toimintatuokioita.

Kaikessa toiminnassamme painottuu hyvä perushoito sekä selkeät päivärutiinit, jotka luovat pienille lapsille turvallisuuden tunteen. Toimintamme on monipuolista ja viikko-ohjelmaamme kuuluu mm. kädentaitoja, liikuntaa, musiikkia ja retkeilyä.


Tavoitteenamme on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Pieni lapsi oppii toivottuja asioita vain voidessaan hyvin, joten toiminta perustuu perusluottamuksen rakentumiseen. Meille on tärkeää, että jokainen lapsi kokee olonsa turvalliseksi päivän aikana ja, että jokainen lapsi saisi kokea voivansa tulla syliin. Ryhmämme kasvattajat ovat läsnä lasten kanssa ja lasten oppiminen tapahtuu jatkuvasti arjen yhteisissä hetkissä.

Ryhmämme lapset tykkäävät liikkua paljon ja lasten motoriset taidot kehittyvät, kun he saavat kiipeillä, hyppiä sekä juoksennella. Ryhmämme lapset ovat iloisia pieniä seikkailijoita, joiden kanssa on ihanaa viettää arkipäivät.

Norpat: 010 8367262

 

Norpat ovat alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa tällä hetkellä on 10 lasta ja heidän kanssaan toimii lastenhoitajat Elisa ja Emma.

 

Norpat ovat energinen ryhmä, jotka ovat saaneet motorisen kehityksen vauhtiin ja päiviä täyttävät liikkumisen ilo niin juosten, mopoillen, pomppien ja monin eri tavoin jumpaten. Ryhmässä on innostuva ilmapiiri ja rohkeutta ja halua kokeilla uutta löytyy koko porukasta.

 

Ryhmän arki rakentuu viikkorytmistä, jossa mahdollistetaan monipuolinen oppiminen niin leikin, musiikin, liikunnan, kädentaitojen kuin retkien kautta unohtamatta joka päiväisiä arjen tilanteita. Tärkein prioriteettimme on luoda turvallinen ilmapiiri ryhmässä, jossa lapset pääsevät loistamaan oman innostuksensa keskellä. Toimintaamme ohjaa pedagogisen oppimisen vuosikellot, mutta myös lasten omat mielenkiinnon kohteet ja aloitteet.

 

Kilpikonnat: 010 8367259

Kilpikonnat ovat 3-5-vuotiaiden ryhmä jossa touhuaa 23 lasta ja heidän kanssaan opettaja Heidi ja lastenhoitajat Emma ja Ina.

Ryhmässämme tärkeintä on kielenkehityksen ja hyvän vuorovaikutuksen luominen ja tukeminen. Näitä työstämme yhdessä lasten kanssa erilaisilla päivä/viikko toiminnoilla.

Toimimme lasten ehdoilla pienryhmittäin jotka ovat jaettu ikä/taito tasoisesti.

Joka viikkoiset metsäretket ovat viikkomme alku ja tuovat yhteisöllisyyden tunteen viikonlopun jälkeisten kotipäivien jälkeen.

Ryhmässämme lapsi saa turvallisesti näyttää niin ilot, surut kuin kiukutkin. Ja kaveritaitoja harjoitellaan kovasti päivittäin. Aikuisilla ja lapsilla on molemminpuolinen luottamus ja lapset tietävät mikä on oikein ja mikä väärin.

Lapset pääsevät itse vaikuttamaan toimintaamme yhteisissä aamupiireissä, jossa jokaisen mielipiteet ovat tärkeitä.


Mahdollistamme lapsille monipuolista arkiliikuntaa ja taiteilua arkisissa tilanteissa. Meillä esimerkiksi pääset hyppimään sohvalta säkkituolille ja kiipeämään tuoliratoja pitkin. Näissä kuitenkin turvallisuus huomioiden. Jokainen pääsee harjoittelemaan kavereiden kannustuksella omia motorisia taitojaan.

Ryhmässämme vallitsee avoin ja hyväksyvä ilmapiiri niin aikuisten kuin lastenkin kanssa. Ollaan kilttejä toisillemme💗

Mustekalat: 010 8367260

 

Mustekaloissa on 15 lasta. Lapset ovat iältään 2-3-vuotiaita. Ryhmässä toimii varhaiskasvatuksen opettajana Minna ja lastenhoitajat Sara ja Ansku (Angela).

Meillä on iloinen ja myönteinen ilmapiiri. Pidämme tärkeänä toiminnassamme pienryhmätoimintaa, mikä toteutuukin arjessamme päivittäin. Näin luomme ryhmäämme kiireettömän ja turvallisen oppimisympäristön. Panostamme lasten kielellisen kehityksen tukemiseen monipuolisesti lauluin, loruin, kuvin ja kirjoja lukien. Kaveri- ja tunnetaidot ovat osana arkea jatkuvasti. Kasvattajat ovat aidosti läsnä arjessa sanoittaen päivittäisiä tilanteita. Meillä on myönteinen ja kannustava tapa kohdata lapsi ja arjen tilanteet.

 

Päiväkodissamme on hyvät puitteet liikkumiseen sekä sisällä, että ulkona ja käytämme niitä monipuolisesti päivittäin. Myös ryhmätilastamme löytyy loistavat mahdollisuudet aktiiviseen liikkumiseen kuten renkaat ja köydet, puolapuut, sisäliukumäki sekä ryhmätilan vieressä oleville käytäville rakennetut temppuradat sekä koripallokori.

 

Käymme retkillä lähiympäristössä viikoittain, lasten toiveet huomioon ottaen. Meidän ryhmämme lempipaikat retkelle ovat heppatalli, urheilukenttä, paloasema ja metsä. Lämpimien säiden tullessa siirrämme suurimman osan toiminnasta ulos, mm. muskarin, kädentaidot, välipalan, kirjanlukuhetket ja jumpat.

 

Delfiinit: 010 8367258

Delfiineissä lapset ovat iältään 3-5vuotiaita. Lapsia on 22 ja kasvattajia 3. Varhaiskasvatuksen opettajana toimii Ansku ja lastenhoitajina Riina sekä Sofia.

Ryhmässämme tärkeäna kielen oppimista tukevana ja mahdollistavana ovat toimivat rakenteet ja struktuuri, joka luo arjesta lapselle selkeän ja ennakoitavan. Lapsi oppii rutiinien myötä toiminnallisen ruotsinkielen kun itsestään.


Hyvien rakenteiden lisäksi meillä on toimiva pienryhmätoiminta. Jokaisen lapsen ajatukset ja ideat ovat meille tärkeitä ja parhaiten ne pääsevät kukoistamaan pienemmissä porukoissa. Lasten palaverit ja niissä nousseet asiat ovat pohjana toiminnan suunnittelulle.
Koko ryhmän yhteisenä kieltä tukevana toimintana on suuren suosion saavuttanut muskari. Meillä lauletaan paljon ja musiikilla on suuri arjessamme!


Delfiineissä me kasvattajat sekä lapset rakastamme retkiä sekä elämysten ja kokemusten kerryttämistä. Retkikohteet ovatkin usein lasten ideoimia, me kasvattajat huolehdimme niiden toteuttamisesta.
Ryhmässämme vallitsee iloinen, rakastava, huumorintajuinen sekä lasta arvostava ilmapiiri. Liikunta näkyy toiminnassamme arkeen nivoutuneena.Mahdollistamme lapsille päivittäin turvallisen sekä liikuntaan innostavan ympäristön ja olemme kasvattajina esimerkkinä monipuolisen liikkumisen mahdollisuuksista💗