Hinnasto

Espoossa on käytössä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Tuen jälkeen asiakkaan maksettavaksi jäävä osuus on korkeintaan samansuuruinen kuin korkein kunnallinen hoitomaksu + 6€.

Asiakkaan maksuosuus kokopäivähoidossa:

  • Alle 3v 294 €/kk
  • Yli 3v 294 €/kk
  • Esiopetus 204€/kk
  • Lisäksi on mahdollista hakea tulosidonnaista tukea, jolloin hinta voi olla tätä alempi

 

Liikuntapäiväkoti Areena osallistuu viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Maksutonta varhaiskasvatusta totetutetaan 20 tuntia viikossa klo 09-13 välisenä aikana. Varhaiskasvatusmaksu peritään vain 20 viikkotuntia ylittävältä ajalta.

Espoon Norlandia päiväkotien käytössä on yksityisen hoidon tuen sisarlisä, enintään 145€/kk. Sitä maksetaan espoolaisperheen toisesta lapsesta alkaen, kun perheestä on useampi kuin yksi lapsi yksityisen hoidon tuella toimivassa päiväkodissa.

Sisarlisää maksetaan 1.1.2018 alkaen

Sisarlisää hakee lapsen huoltaja. Hakemuslomake löytyy Espoon kaupungin sivuilta.

Hakemus toimitetaan sivistystoimen talousyksikköön osoitteella Espoon sivistystoimi / Talousyksikkö / Sisarlisä, PL 30, 02070 Espoon kaupunki

Meillä ei ole varausmaksua.

Tarjoamme päivähoitoa ympäri vuoden Norlandia Päiväkodeissa